• Lek og lekende uttrykk 

      Aaraas, Wenche (Master thesis, 2023)
      Dette masterprosjektet er en undersøkelse av 5-åringers lek og lekende uttrykk. Undersøkelsen tar for seg hvordan barnehagelæreren kan lytte til barns lekende uttrykk med alle sanser for å utvide sin forståelse av lek. ...