• Betydningen av tidligere klinisk erfaring før anestesisykepleierutdanningen 

      Aanderud-Larsen, Cecilie; Østlien, Sara Eirin Bjerkehagen (Master thesis, 2022)
      Introduksjon Anestesisykepleie er sykepleie på avansert nivå, arbeidsmiljøet er komplekst, og består av uforutsigbarhet og et krav om effektivitet. Det er nødvendig at anestesisykepleiere er funksjonsdyktige og kan møte ...