• Hjelpemidler - en glede til sitt formål 

      Aamodt, Anna-Lena Nyvoll (Master thesis, 2020)
      Bakgrunn: Nedsatt syn vil føre til at oppgaver som tidligere har blitt gjennomført uten problemer blir utfordrende, og må løses på nye måter. Bruk av hjelpemidler er sentralt i synsrehabilitering og kan gi bedre synsfunksjon, ...