• Praksisveiledning av studenter på grunnskolelærerutdanning 

      Aabø, Tone Hovden (Master thesis, 2015)
      Denne studien har til hensikt å undersøke hvordan veiledning i grunnskolelærerpraksis bidrar til å utvikle studenters profesjonsforståelse, med utgangspunkt i problemstillingen hvordan bidrar veiledning i grunnskolelærerpraksis ...