• Virksomheters bruk av nettsky: A stairway to heaven? 

      Øen, Bjørne Fjellheim; Kvernberg, Ole Christian (Master thesis, 2016)
      I denne masteravhandlingen ser vi på nettsky i forbindelse med virksomhet og ledelse. Vi har gjennomført en kvantitativ tverrsnittsundersøkelse med et deskriptivt design hvor vi har samlet inn data ved hjelp av en ...