• Effekten av posisjoneringsstrategier på oppfattet merkekonsept 

      Somby, Tor Erik; Åstrøm, Jonas Karlsen (Master thesis, 2012)
      I denne avhandlingen har vi studert velkjente temaer innenfor merkelitteraturen; merkeposisjonering og merkekonseptene. Dette er den første studien på norsk som bidrar til forståelsen av sammenhengen mellom disse to ...