Show simple item record

dc.contributor.authorEmhjellen, Tone Helberg
dc.date.accessioned2009-08-31T11:57:24Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149182
dc.description.abstractÅpen Barnehage, helse og støttende nettverk. Grunnlaget for at dette har falt innunder helsefremmende arbeid ligger i Ottawa-charterets to strategier om å skape støttende nettverk samt å satse på nærmiljøet i det helsefremmende arbeidet. Studien er forankret i fenomenologisk vitenskapstradisjon, men har også en hermeneutisk tilnærming. Det er benyttet et kvalitativt forskningsdesign hvor data er samlet inn gjennom fem individuelle dybde intervjuer av mødre i to forskjellige Åpne Barnehager. Funnene i undersøkelsen viser at Åpen Barnehage kan skape støttende nettverk, men at det finnes noen utfordringer i å få til dette. Noen konkrete utfordringer i forhold til ÅBs plass i det helsefremmende arbeidet, er problemer med rekrutteringen, utfordringen med å jobbe helsefremmende i ustabile grupper, hvordan bevare nettverket etter man sluttet i ÅB samt forbedrings potensialer i forhold til tilgjengeligheten. Mødrene kommer med noen konkrete innspill til tiltak rettet mot noen av disse utfordringene, mye rettet mot markedsføringen av tilbudet. Antonovskys teori om salutogenese, sammen med annen relevant teori og forskning er benyttet i drøftingen av studiens funn for å komme frem til konklusjonen. Studien konkluderer med at ÅB ser ut til å være et godt helsefremmende tilbud i nærmiljøet for mor og barn.en
dc.format.extent653367 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjecthelsefremmende arbeiden
dc.subjectsmåbarnsmødreen
dc.subjectnettverken
dc.subjectnærmiljøen
dc.subjectempowermenten
dc.subjectbarnehageren
dc.titleHelsefremmende arbeid i nærmiljøet : med fokus på Åpen Barnehages bidrag til å skape nettverk blant småbarnsmødreen
dc.typeMaster thesisen
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record