Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNæss, Rakel K. Rohde
dc.date.accessioned2008-10-17T10:44:27Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.isbn82-7860-198-4
dc.identifier.isbn82-7860-199-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149116
dc.description.abstractRapporten omhandler et prosjekt, gjennomført ved Høgskolen i Vestfold, hvor hovedmålet var å gjøre erfaringer med studenter som veiledere i medstudenters arbeid med digitale mapper. Studentene var delaktige i alle fasene i prosjektet. Sentrale mål var å få studentene til å jobbe med egenvurdering og vurdering av andre (self- og peer assessment). Formativ vurdering, hvor man er opptatt av læringsprosesser som ønsker å hjelpe studenten videre, står her sentralt. Studentene veiledet hverandre med fokus på mappemetodikk og bruk av digitale mapper. Rapporten dokumenterer noen av de kunnskaper studentene tilegnet seg gjennom veiledningspraksis i læringsfellesskapet. Studentenes egne refleksjoner rundt prosjektet vil her stå sentralt.en
dc.format.extent167612 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.publisherHøgskolen i Vestfolden
dc.relation.ispartofseriesRapport / Høgskolen i Vestfolden
dc.relation.ispartofseries4/2007en
dc.subjectlæringsprosesseren
dc.subjectdigitale mapperen
dc.titleStudent veileder student : kunnskapsdeling i en lærende organisasjon. Erfaringer med studenter som veiledere i medstudenters arbeid med digitale mapper. En prosjektrapporten
dc.typeResearch reporten
dc.typePeer revieweden
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280::Other disciplines within education: 289en


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel