Show simple item record

dc.contributor.authorDanielsen, Thomas
dc.date.accessioned2012-05-02T11:07:33Z
dc.date.available2012-05-02T11:07:33Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142184
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler lærernes arbeidstidsordning og bruk av lokale arbeidstidsavtaler på ungdomstrinnet. Studiens resultater baserer seg på halvstrukturerte intervjuer med mellomledere, kontaktlærere og faglærere ved to ungdomsskoler på Østlandet. Forskningsspørsmål og intervjuguide ble utarbeidet med grunnlag i en rekke undersøkelser og publikasjoner som har tatt for seg temaet, samt egne erfaringer på forskningsfeltet. Med utgangspunkt i eksisterende kunnskap er egen empiri analysert. Siktemålet gjennom hele prosessen har vært å avdekke hvordan lærernes avtaleverk kan legge til rette for at elevene får et best mulig læringsutbytte. Studiens sentrale funn er sammenfattet slik: Denne studien viser at bevissthetsnivået rundt innholdet i og utformingen av skolenes lokale arbeidstidsavtale er lavt. I likhet med andre studier viser også denne at lærere på ungdomstrinnet opplever at de har flere og mer sammensatte oppgaver enn tidligere. Mange lærere ønsker mer tid til selve undervisningen. Nye krav til lærerfunksjonen gjør imidlertid at lærernes tidsbruk er preget av mye dokumentasjonsarbeid, møtevirksomhet og økt oppdrageransvar.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectarbeidsavtaleno_NO
dc.subjectungdomsskoleno_NO
dc.titleBruk av arbeidstidsavtalen som et pedagogisk styrings- og utviklingsverktøy : tidsbruk og prioritering av arbeidsoppgaver i ungdomsskolenno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280no_NO
dc.source.pagenumber89 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record