Show simple item record

dc.contributor.authorSteinsbu, Lene
dc.date.accessioned2013-10-24T11:55:46Z
dc.date.available2013-10-24T11:55:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142163
dc.description.abstractAvhandlingen er et kvantitativt rettet forskningsstudie gjennomført i tråd med etiske retningslinjer innenfor jus, humaniora og samfunnsvitenskap hvorav Tronrud Gruppen Konsern AS inngår som samarbeidspartner. Tema er rettet mot motivasjon og behovstilfredshet, og hvordan faktorer som lønnstilfredshet, autonomistøttende ledelse og opplevd rettferdighet påvirker dette. Innenfor disse områdene er selvbestemmelsesteorien mest sentral, og ettersom belønning har stått på sidelinjen ble det et interessant tilleggstema å komme nærmere inn på. Problemstillingen jeg har valgt å fokusere på går ut på hva autonomistøttende ledelse og lønnstilfredshet betyr for behovstilfredshet og motivasjon blant de ansatte. Designet munner ut i å være en kvantitativ studie med surveyundersøkelse for på best mulig måte å samle inn data effektivt og kunne analysere dem innenfor tidsbegrensningen. Det er tatt høyde for mange forutsetninger og både validitet og reliabilitet har blitt gjennomgått før analysene ble utarbeidet. Resultatene som fremkommer gir støtte i samsvar med teori og antatte hypoteser og resulterer i at ledelsen har stor innvirkning på autonomistøtte selv om det i enkelte tilfeller kan være vanskelig å unngå en kontrollert regulert adferd.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectbehovstilfredshetno_NO
dc.subjectlønnstilfredshetno_NO
dc.subjectledelseno_NO
dc.subjectselvbestemmelsesteorino_NO
dc.subjectstrategi og kompetanseledelse
dc.subjectStudiestrategi
dc.titleLedelsens innvirkning på motivasjon og arbeidsmiljø : en kvantitativ studie i Tronrud Gruppen ASno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber92 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record