Show simple item record

dc.contributor.authorTronvold, Bård
dc.contributor.authorStålsett, Kenneth
dc.date.accessioned2013-10-14T07:21:44Z
dc.date.available2013-10-14T07:21:44Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142161
dc.description.abstractVi observerer i mediebildet at det forekommer ulike former for overtramp mellom forretningsrelasjoner, men sliter med å finne forklaring på hvordan disse overtrampene påvirker relasjonen. Da dette er et komplekst, men viktig tema, mener vi at det er viktig å ha en forståelse av hva som foregår i et B2B-forhold etter et overtramp. Masteravhandlingen vår er en kvalitativ studie hvor vi forsøker å legge de første stenene i en teori som bidrar til å besvare forskningsspørsmålet ―Hvordan vil kontraktsstyrte forretningsrelasjoner reagere på overtramp, og kan egenskaper ved forholdet forklare den fornærmede parts reaksjoner og atferd”? Avhandlingen er et videre arbeid basert på vårt forprosjekt som ble levert våren 2011 ved Høgskolen i Buskerud: ―Hvor mye tolereres i et forretningsforhold før det oppstår skilsmisser?‖. For å besvare vårt forskningsspørsmål har vi først foretatt en utfyllende teorigjennomgang. Videre har vi gjennomført en komparativ caseanalyse igjennom en multippel sammensatt casestruktur. Her har vi analysert to store norske aktørers styring av relasjoner, samt deres oppfattelse og reaksjon på eventuelle overtramp. Casene representert er ISS og firma X, som ønsket å anonymiseres grunnet sensitiv informasjon. Fellestrekket for casene er at det er komplekse organisasjoner, de har mange kontraktstyrte relasjoner, samt at de er store aktører på det norske markedet med internasjonal forankring.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectforretningsrelasjonerno_NO
dc.subjectovertrampno_NO
dc.subjectkontraktsbruddno_NO
dc.subjectmarkedsføring
dc.subjectStudiemarkedsføring
dc.titleHvordan påvirker opportunisme kontraktuelle forretningsrelasjoner? : Et komparativt casestudieno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber152 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record