Show simple item record

dc.contributor.authorLien, Tina
dc.contributor.authorSolheim, Gaute
dc.date.accessioned2012-05-02T11:22:39Z
dc.date.available2012-05-02T11:22:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142115
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar utgangspunkt i å forske på HMS handlingsplaner i Drammen kommune. Vår samarbeidspartner i denne oppgaven har vært HR seksjonen i Drammen kommune og vi har konsentrert oss om virksomhetene i pleie- og omsorgssektoren til den tilhørende kommunen. Vi har basert vår oppgave på problemstillingen: Hva kan påvirke utarbeidelsen av HMS handlingsplaner hos virksomhetene i pleie- og omsorgssektoren i Drammen kommune? Pleie- og omsorgssektoren består av seks virksomheter og vi tar for oss deres HMS handlingsplaner og utarbeidelsen av disse. Påvirkningsfaktorene vi ser på er hentet fra prinsipal-agent teorien, hvor vi ser nærmere på om ulik målstruktur, informasjonsasymmetri og ulik risikoaversjon kan være negative påvirkningsfaktorer ved utarbeidelsen av HMS handlingsplaner. I forhold til teorien representerer HR seksjonen prinsipalen i oppgaven, og virksomhetene i pleie- og omsorgssektoren er agentene. Vi har valgt å benytte oss av kvalitativ forskningsmetode i den oppgaven, nærmere bestemt et case med teori som utgangspunkt og dokumentanalyse ved tolkningen. Dokumentene som analyseres består av HMS handlingsplanene som virksomhetene har levert inn til HR seksjonen, og andre dokumenter som er levert inn som følge av dette arbeidet. Vi har på grunnlag av lederavtalen hver virksomhet har underskrevet, utarbeidet 17 fenomener som er en del av føringene gitt fra HR seksjonen for å utarbeide HMS handlingsplaner i kommunen. Disse fenomenene gir grunnlaget for analysen i oppgaven, hvor vi gjennomgående har sett på om virksomhetene har tilfredsstilt de ulike føringene som er gitt av HR seksjonen i deres HMS handlingsplaner.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectHMSno_NO
dc.subjecthandlingsplanerno_NO
dc.subjectstrategi og kompetanseledelse
dc.subjectStudiestrategi
dc.titleHMS handlingsplaner i Drammen kommuneno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210::Business: 213no_NO
dc.source.pagenumber111 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record