Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Anette Lien
dc.contributor.authorHansen, Anita Lien
dc.date.accessioned2009-07-02T11:37:00Z
dc.date.available2009-07-02T11:37:00Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142113
dc.description.abstractEtter innføringen av IFRS i Norge har det vært interessant å se om norske børsnoterte selskaper oppfyller kravene til noteopplysninger. I vår oppgave har vi konsentrert oss om selskaper som rapporterer etter IAS 40 og IAS 41. Ved å se på kravene til noteopplysninger som stilles i de to standardene og de faktiske noteopplysningene som selskapene har presentert, har vi funnet svake og sterke sider ved selskapenes rapportering. For norske børsnoterte selskap med investeringseiendommer, blir noteopplysningskravene tilfredsstilt i varierende grad. Vi finner alt fra upåklagelige til svært mangelfulle noteopplysninger. Når det gjelder norske børsnoterte oppdrettselskap, er manglende opplysninger knyttet til verdsettelsen av levende fisk til virkelig verdi det som ofte går igjen. Et sentralt spørsmål, både med hensyn til IAS 40 og IAS 41, er hvilke estimater selskapene har brukt for å komme frem til virkelig verdi?nob
dc.format.extent862831 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectIFRSen
dc.subjectverdimodellnob
dc.subjectbedriftsøkonomisk analyse
dc.subjectStudiebedøk
dc.titleVirkelig verdi som måleattributt; - en studie av den modifiserte verdimodellen, i lys av relevans og pålitelighet, illustrert med eksempler fra norske børsnoterte foretaknob
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel