Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHexeberg, Anne
dc.date.accessioned2009-10-02T09:13:56Z
dc.date.available2009-10-02T09:13:56Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142107
dc.description.abstractHøgskolen i Oslo (HiO) har flere forumer blant administrative ledere og medarbeidere. Studien belyser og drøfter forumenes aktiviteter med teorier om praksisfellesskap og sosiokulturell læring. Lave, Wenger, Brown, Duguid, Snyder, McDermott og Nonaka er sentrale i det teoretiske rammeverket. Utgangspunktet for studien er at dersom forumene kan forstås som praksisfellesskap, så vil de bidra til læring for individet, gruppa og/eller organisasjonen. Antakelsen er også at ulike faktorer og konteksten forumene opererer i, vil forsterke eller redusere deres bidrag til læring og utvikling. Det overordnede forskningsspørsmålet er: Hva kjennetegner organiserte praksisfellesskap og hvordan kan de tilrettelegges? Studien er basert på en kvalitativ undersøkelse med induktiv tilnærming. Datainnsamlingen er foretatt som gruppeintervju, og supplert med individuelle intervju. Studien viser at det er mulig å gjenkjenne organiserte praksisfellesskap i norske organisasjoner. De undersøkte forumene har flere likhetstrekk med praksisfellesskap, og de blir bra tilrettelagt for som læringsarena, men med visse forbedringsområder. Studien viser at praksisfellesskap blir mer og mer organiserte jo mer de blir tilrettelagt for. Forumene bidrar forøvrig til læring og utvikling for både deltakerne som individer og organisasjonen HiO.
dc.format.extent1249749 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoben
dc.subjectcopen
dc.subjectcommunity of practiceen
dc.subjectsosiokulturell læring
dc.subjectpraksisfellesskap
dc.subjectstrategi og kompetanseledelse
dc.subjectStudiestrategi
dc.titleOrganiserte praksisfellesskap: kjennetegn og tilretteleggelse : en kvalitativ studie av fagforum og lederforum ved Høgskolen i Oslo
dc.typeMaster thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel