Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAspeli, Ann Kristin G.
dc.contributor.authorMolstad, Marianne H.
dc.date.accessioned2011-01-14T09:41:11Z
dc.date.available2011-01-14T09:41:11Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142093
dc.description.abstractOmstillinger er blitt en del av dagens arbeidsliv. Omstilling innebærer endring – også endring i samspillet mellom leder og medarbeider. Vi har valgt å studere fjernledelse, selvledelse og motivasjon i Skatteetaten. Med utgangspunkt i selvbestemmelsesteori, ønsket vi å finne svar på hva det var som gjorde at en medarbeider valgte en arbeidssituasjon med fjernledelse i forbindelse med reorganiseringen i 2008. Videre ønsket vi å belyse i hvilken grad det kan være samsvar mellom et autonomistøttende miljø og fjernledelse, og hvilke forhold som må ligge til grunn for at fjernledelse kan bidra til selvledelse. Er fjernledelse en fjern leder eller kan fjernledelse føre til økt motivasjon og selvledelse i positiv grad? Våre funn viser at der den som fjernledes har høy oppfattet kompetanse og høye jobbkrav, opplever medarbeider høy jobbytelse. Det betyr at vi kan svare ja på spørsmålet om fjernledelse fremmer selvledelse. Medarbeidere med lav oppfattet kompetanse, viser seg å være sårbare i en fjernledet arbeidssituasjon. Dette krever fokus fra fjernlederen. Forholdet mellom fjernledelse og selvledelse handler om gode relasjoner og trygghet, og ikke minst tillit. Dette vil være avgjørende hvis vi skal lykkes godt med fjernledelse.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectfjernledelseen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectselvbestemmelseen_US
dc.subjectmotivasjonen_US
dc.subjectfjernarbeiden_US
dc.subjectstrategi og kompetanseledelse
dc.subjectStudiestrategi
dc.titleFjernledelse i lys av selvbestemmelsesteori : Hvordan påvirker fjernledelse motivasjon og selvledelse?en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel