Show simple item record

dc.contributor.authorPlathe, Hilde
dc.date.accessioned2013-01-07T13:29:55Z
dc.date.available2013-01-07T13:29:55Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/142084
dc.description.abstractBakgrunn; Ufrivillig vekttap opptrer hos omlag halvparten av nydiagnostiserte kreftpasienter, særlig grad hos lungekreftpasienter. Så langt kan symptombehandling ikke reversere dette ufrivillige vekttapet. Kunnskap om pårørendes opplevelse av ufrivillig vekttap ved forskjellige krefttyper, fremkommer i tidligere studier og viser at de er bekymret. Kunnskap om hvordan pårørende opplever vekttapet spesifikt ved lungekreft i palliativ fase er ikke funnet og er grunnlag for studien. Hensikt; Få økt kunnskap om hvordan pårørende opplever det ufrivillige vekttapet, som rammer pasienten ved lungekreft, i palliativ fase. Teoretisk forankring; Denne studien er inspirert av hermeneutisk vitenskaplig forståelse og anvender Lazarus` (2006) begrep om mestring. Metode; Dette er en kvalitativ studie, som benytter Kvales metodiske tilnærming til det kvalitative forskningsintervjuet. Analysen er en innholdsanalyse som bygger på Lundman og Graneheim`s arbeider om manifest og latent tolking av mening i teksten. Studien omfatter intervju med fire kvinner, tre eldre kvinner og en ung kvinne, som er nærstående til en lungekreftpasient, i palliativ fase. Funn; Kvinnene ser og erkjenner det ufrivillige vekttapet ”her og nå” og i lys av tidligere erfaring – fortid og fremtid. Vekttapet er i liten grad et tema mellom ektefellene. Kvinnene kjemper en stille mestringskamp for om mulig å redusere vekttapet, ved å tilrettelegge måltider. Kvinnene involveres i liten grad av helsepersonellet i samhandlingen om den palliative pleien. Konklusjon; Kvinnene ser og erkjenner det ufrivillige vekttapet som symptomer ved kreftsykdommen. De prøver så langt det er mulig å støtte og tilrettelegge for gode måltider. Det ufrivillige vekttapet vekker sterk bekymring hos de pårørende, men er i liten grad et tema som tas opp mellom de nærstående. Belastningen de pårørende opplever bør i større grad støttes av helsepersonell.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectPalliativ omsorgno_NO
dc.subjectLungekreftno_NO
dc.subjectErnæringno_NO
dc.subjectVekttapno_NO
dc.title”Åh, så tynn – håper det retter seg …. ” Kvinners opplevelse av ufrivillig vekttap hos sin nærmeste, i palliativ fase.no_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808no_NO
dc.source.pagenumber104 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record