• Curriculum in Secondary Education (Norway) 

   Storli, Steinar Tveito (Others, 2019)
  • Den pedagogiske dialogen i matematikk 

   Fagernes, Linn Marie (Master thesis, 2022)
   De senere årene har det skjedd en utvikling innenfor matematikkfaget. Undervisningen har utviklet seg fra å ha et tradisjonelt preg, hvor lærer viser på tavlen og elevene arbeider i egen bok (Alseth et al., 2003, s. 115; ...
  • Lærerens relasjonskompetanse i møte med sårbare barn 

   Andersen, Sigrid (Master thesis, 2022)
   En god relasjon mellom lærer og elev er av stor betydning for alle elever, men for de sårbare barna kan den også være avgjørende (Skrøvset, Mausethagen & Slettbakk, 2017, s. 14). Hensikten med dette forskningsarbeidet har ...