• Evaluering av PP-tjenesten i Vest-Telemark 

   Opdal, Lars; Streitlien, Åse (Research report, 2008-05-20)
   Telemarksforsking-Notodden (TFN) har etter oppdrag fra styret i Vest-Telemark PPT evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Denne tjenenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Fyresdal, ...
  • Følgeevaluering av "Økt kunnskap om hvordan" Om tenkesettet og spredning - Studie i perioden september 2010 - mai 2011 

   Gustavsen, Karin; Opdal, Lars; Streitlien, Åse (Working paper, 2011)
   Rapporten tar for seg spredningsfasen i utviklingsarbeidet "Økt kunnskap om hvordan" som er en treårig satsing primært rettet mot videregående opplæring i Buskerud med mål om å redusere bortvalg av videregående opplæring ...
  • ‘I finally understand my mistakes’ – the benefits of screencast feedback 

   Bjerknes, Anne-Line; Opdal, Lars; Canrinus, Esther Tamara (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This study explores the impact of screencast feedback on maths tests for junior and high school students. While prior research emphasises the influence of feedback on learning, its effectiveness varies with type and delivery. ...
  • Lærerens bruk av nettbrett i den tilpassede opplæringen 

   Jørgensen, Kimberly Ann Brown (Master thesis, 2021)
   Tema for denne masteravhandlingen er hvordan lærere benytter nettbrettet for å tilpasse opplæringen. Studien undersøker følgende problemstilling: Hvordan benytter et utvalg lærere på mellomtrinnet, som har fått implementert ...
  • Roller og relasjoner. PP-rådgiveren mellom sakkyndig ekspert og skoleutvikler 

   Svenkerud, Sigrun; Opdal, Lars (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   I artikkelen drøftes forholdet mellom PP-rådgivernes oppgaver som sakkyndig utreder av enkeltsaker og som organisasjons- og kompetanseutvikler av skole og barnehage. Vi bruker en aktivitetsteoretisk tilnærming for å drøfte ...
  • Utfordringer og erfaringer med programmering 

   Andersen, Viggo Trummar (Master thesis, 2022)
   Fagfornyelsen kom høsten 2020 med innføring av trinnvise kompetansemål i matematikk fra 1. til 10. klasse. Fra og med 5. klasse og til 10. klasse har et av kompetansemålene en direkte eller indirekte tilknytning til ...