• Deling av Tysfjord kommune. Supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Baksås, Tor Erik (Working paper, 2014-10-15)
   Dette notatet er et supplement til TF-rapport nr. 344 om utredning av kommunestruktur i Ofoten. Notatet tar mer grundig for seg vurdering rundt deling av Tysfjord kommune, vurdert ut fra økonomi, tjenesteproduksjon, ...
  • Evaluering av Lister barnevern 

   Hjelseth, Anja; Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik; Groven, Trine Riis (Research report, 2013-11-15)
   Rapporten er en evaluering av det interkommunale vertskommunesamarbeidet Lister barnevern. Vi har gjort en evaluering av tjenesten ut fra effektivitet, kvalitet, kompetanse, tilgjengelighet, habilitet, og samarbeid internt ...
  • Evaluering av Lister PPT. For Farsund kommune 

   Lie, Kjetil; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Groven, Trine Riis; Støren, Helge (Research report, 2013-11-15)
   Telemarksforsking har etter oppdrag fra Farsund kommune (som vertskommune) evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. PPT er organisert som et interkommunalt samarbeid etter vertskommune-modellen mellom kommunene ...
  • Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre 

   Lie, Kjetil; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Baksås, Tor Erik (Research report, 2014-04-09)
   Ordfører og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) har vinteren 2013/2014 fått utarbeidet en rapport om «Fremtidens ORKidé». Rapporten tar for seg dagens situasjon i ORKidé, og vurderer ulike utviklingsmuligheter fra ORKidé ...
  • Inntekter og utgifter i hyttekommuner 

   Borge, Lars-Erik; Ellingsen, Winfried; Hjelseth, Anja; Leikvoll, Gunn Kristin; Løyland, Knut; Nyhus, Ole Henning (Research report, 2015-01-12)
   Bakgrunnen for dette prosjektet er at Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ønsker å kartlegge hyttekommuners inntekter og utgifter knyttet til hyttebeboere som er folkeregistrert bosatt i andre kommuner. Formålet ...
  • Kommunereformen og Nesset kommune. Kan Nesset bestå som egen kommune? 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
   Telemarksforsking har vurdert om Nesset kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
  • Kommunereformen og Rauma kommune. Kan Rauma bestå som egen kommune? 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-05-18)
   Telemarksforsking har vurdert om Rauma kommune kan bestå som egen kommune, og samtidig nå målene i kommunereformen. Vurderingen er gjort etter samme metode som utredningen Telemarksforsking har gjort for kommunene i ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 1 om helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja; Brandtzæg, Bent Aslak; Nygaard, Marit Owren (Working paper, 2014-12-12)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-02-13)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 3 om gode og likeverdige tjenester 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun; Brandtzæg, Bent Aslak (Working paper, 2015-03-20)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Delrapport 4 om styrket lokaldemokrati 

   Hjelseth, Anja; Sudbø, Bente Widenoja (Working paper, 2015-04-20)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Romsdal regionråd utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Til sammen har 10 kommuner deltatt i arbeidet, og 12 strukturalternativer har blitt uredet. ...
  • Kommunestruktur i Molde-regionen. Sluttrapport 

   Hjelseth, Anja; Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Sudbø, Bente Widenoja; Nygaard, Marit Owren (Research report, 2015-05-18)
   Romsdal regionråd har ønsket å få utredet samfunnskonsekvenser ved endret kommunestruktur i Molde-regionen. Det er gjort gjennom fire delrapporter om samfunnsutvikling, økonomi, tjenesteyting og lokaldemokrati, samt denne ...
  • Konsekvenser av alternative kommunestrukturmodeller på Helgeland 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Vareide, Knut; Hjelseth, Anja (Research report, 2014-03-10)
  • Nordhordland Kommunestruktur 2015. Avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess (fase 2.1) 

   Lie, Kjetil; Baksås, Tor Erik; Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Research report, 2013-12-20)
   Regionrådet for Nordhordland har hausten 2013 fått utarbeida ein rapport som vedtaksgrunnlag for val av vidare prosess knytt til prosjektet «Kommunestruktur 2015». Rapporten tek for seg ulike sider ved å velje å gå vidare ...
  • Oppsummering administrasjon. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 

   Hjelseth, Anja (Working paper, 2015-03-04)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Regionråd Dalane gjennomført SWOT-analyser for kommunene i regionen. Disse er Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund.
  • Oppsummering politikere. SWOT-analyse for Regionråd Dalane 

   Hjelseth, Anja; Kallager, Per Kristian Roko (Working paper, 2015-05-06)
   Telemarksforsking har på oppdrag fra Regionråd Dalane gjennomført SWOT-analyser for kommunene i regionen. Disse er Bjerkreim, Eigersund, Sokndal og Lund.
  • Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold 

   Hjelseth, Anja (Working paper, 2014-04-10)
   Som en av Teater Ibsens eiere, har Vestfold fylkeskommune bedt om at teateret etablerer et senter for produksjon av barne- og ungdomsteater i Vestfold. Dette notatet vurderer kostnader knyttet til en slik etablering.
  • Skolestruktur i Stange kommune 

   Lie, Kjetil; Støren, Helge; Thorstensen, Audun; Leikvoll, Gunn Kristin; Hjelseth, Anja (Research report, 2014-06-26)
   Rapporten er en utredning av skolestruktur i Stange kommune. Vi har utført analyser og gjort vurderinger knyttet til økonomi, drift, kapasitet og samfunnsmessige forhold. Elevtalls- og befolkningsutvikling på kommunenivå ...
  • Utgreiing av aktuelle kommunestrukturalternativ for Vinje kommune 

   Brandtzæg, Bent Aslak; Thorstensen, Audun; Hjelseth, Anja; Vareide, Knut (Research report, 2014-05-18)
   Bakgrunnen for denne utgreiinga er at Vinje kommune ynskjer å sjå nærare på aktuelle kommunestrukturalternativ. Dette har samanheng med at den nye regjeringa ynskjer å gjennomføre ei kommunereform. Eit viktig føremål med ...
  • Utredning av kommunestruktur for Horten kommune 

   Hjelseth, Anja; Thorstensen, Audun (Working paper, 2015-03-27)
   Telemarksforsking har utredet fordeler og ulemper ved gitte alternative kommunestrukturmodeller for Horten kommune. Disse er: Horten + Re + Holmestrand + Hof, Horten + Tønsberg + Nøtterøy + Tjøme, Horten + Tønsberg. I ...