• Konseptutvikling av tomt på Trokåsa i Skien 

      Waldemarsen, Erik; Semb Berre, Ingar; Breiseth, Sebastian; Gruss, Sebastian Benno Johannes (Bachelor thesis, 2020)
      Denne oppgaven er gitt av Skien Boligbyggelag, som over lengre tid har eid en tomt på 4,8daa på Trokåsa i Skien. Det er ved to tidligere anledninger blitt utført prosjektering for tomten, men disse forslagene har blitt ...