• En litteraturstudie om henvisningskvalitet 

      Bjordal, Laila; Brevig, Mari; Ramstad, Ingrid; Vestøl, Monica (Bachelor thesis, 2020)
      Mål: Målet med denne oppgaven er å se på henvisningskvalitet, med fokus på hvilke mangler som forekommer i henvisninger til bildediagnostikk. Metode: Metoden som er benyttet er systematisk litteratursøk, hvor søkene er ...