• Narrativ strategi Nettundervisning i kunst og håndverk 

      Baskår, Ellen K (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Faget kunst og håndverk har en lang tradisjon i norsk lærerutdanning og bygger på ulike målformuleringer, teoretiske forankringer og metodiske tilnærminger. I denne artikkelen vil jeg både rette oppmerksomheten på faget ...