• Är verkligheten bredare? Om sångstil i dagens folkmusik 

   Moberg, Elin (Master thesis, 2013)
   I den här studien undersöker jag om beskrivningar som finns på ett ”äldre folkligt sångsätt” – och som används i utbildning och som många refererar till - stämmer överens med ”verkligheten” som den presenteras i ...
  • Kopiering av tradisjonskunst som læringsmetode 

   Rorgemoen, Mari (Journal article; Peer reviewed, 2011)
   Artikkelen er skriven på bakgrunn av problematikk kring utvikling av ein forskingsbasert didaktikk for tekstilundervisninga på grunnstudiet ved Institutt for folkekultur, Høgskolen i Telemark. Delar av forskingsprosjektet ...