• Fagtradisjoner, faglige synteser og fagdiskurs 

   Framgard, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Denne artikkelen fokuserer på at oppmerksomheten i undervisningen kan ha ulike omdreiningspunkt som danner pedagogiske og faglige tradisjoner. Den dialektiske forståelsesstrukturen som anvendes her, har en disiplinorientert ...
  • Undersøkende praksis - tema- og prosjektorientert bildeundervisning 

   Framgard, Erling (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   På basis av fagkritiske holdning og sterkt inspirert av dansk billedpedagogikk, har jeg utviklet det jeg kaller Undersøkende praksis (UP). UP er tema- og prosjektorientert bildeundervisning og kan kort karakteriseres som ...