• Moterobringens kunst. Latin-Amerikas barokke tradisjoner 

      Ohldieck, Hans Jacob (Peer reviewed; Journal article, 2019)
      Havanna, 18. januar 1957: Den cubanske forfatteren José Lezama Lima holder et foredrag som under tittelen «La curiosidad barroca», den barokke nysgjerrigheten, skal bli sentralt i forståelsen av den latinamerikanske barokkens ...