• Regnskapsmanipulering og finanskrise 

      Waaler, Henrik (Master thesis, 2018)
      Regnskapsmanipulering og regnskapskvalitet er fagfelt det er gjort mye forskning. Det samme gjelder for fenomenet finanskrise. Svært få studier ser på sammenhengen mellom regnskapsmanipulering og finansielle kriser i norske ...