• Rasisme finnes i grunnskolen 

      Nagavelchandran, Shahana (Master thesis, 2022)
      Dette er en masteroppgave som skal finne hvordan samfunnsfagslærere ved Dembra skoler forstår begrepet rasisme, og hvordan de jobber med temaet i klasserommet og generelt på skolen. Det har også blitt lagt vekt på hvordan ...