• Oversettelse og pilotering av lesetesten IReST 

      Nachtnebel, Dan Aggrim (Master thesis, 2021)
      Sammendrag Formål. Det er et behov for oppdaterte og standardiserte lesetester beregnet for synshemmede på norsk. Dette prosjektet gjør en oversettelse av den anerkjente internasjonale lesetesten IReST til norsk og ...