• Symbolsk offer 

      Kajser, Iben Lavinia (Master thesis, 2023)
      Sammendrag Avhandlingen «Symbolsk offer» handler om konsertarrangørers opplevelse med å gjennomføre livekonserter under koronapandemien. Den søker å gi leseren en mer helhetlig forståelse av de rådende tankene og ...