• Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Asker kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-03-14)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Ål kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-14)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Grimstad kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-25)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hammerfest kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-17)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Hitra kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-19)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Karmøy kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-07)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Lørenskog kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-04-07)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Nesodden kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-03-17)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Rogaland 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-01-29)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Telemark 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2014-01-08)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Troms 

   Kleppe, Bård; Haugsevje, Åsne Dahl (Working paper, 2014-01-08)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Trondheim kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-03-14)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014 

   Kleppe, Bård; Leikvoll, Gunn Kristin (Working paper, 2014-10-27)
   Hvert år tar Telemarksforsking tempen på norsk kulturliv ved å måle kulturbruk og kulturaktivitet i norske kommuner, fylker og regioner. Hvor bor det flest kunstnere, hvem har det mest omfattende kinotilbudet, hvor finner ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Arendal kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-11-11)
   Hva er statusen for kulturlivet i Arendal kommune sammenlignet med andre kommuner og hele landet? Ser vi tendenser over tid som peker seg ut? Er det områder innenfor kulturlivet hvor Arendal har en jobb å gjøre, eller ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Asker kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Larvik kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-01-12)
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Møre og Romsdal 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2015-02-16)
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oppland 

   Haugsevje, Åsne Dahl; Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Oslo kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2014. Resultater for Skien kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-12-16)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...