Now showing items 21-40 of 70

  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Namsos 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Namsos kommune er en god kulturkommune. Kommunen har et godt kulturtilbud på de fleste områder og har mange kunstnere og kulturarbeidere bosatt i kommunen. Det er god grunn til å tro at dette påvirker det lokale kulturlivet ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sandnes 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-02-27)
   Sandnes kommune rangerer relativt langt ned på Norsk kulturindeks sammenlignet med andre kommuner av samme størrelse. Mye av årsaken til dette kan tilskrives kommunens plassering rett utenfor en stor by med lange ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Sarpsborg 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-10)
   Av de store kommunene i Norge med over 50.000 innbyggere, rangerer Sarpsborg nederst med en 243. plass. Kommunen scorer generelt lavt på de fleste indikatorene med unntak av kino, hvor de scorer over middels blant kommunene. ...
  • Norsk kulturindeks 2011. Resultater fra Tinn 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-01-03)
   Tinn kommune har et godt, men likevel ujevnt kulturliv. Noen kategorier er de sterke på, andre er de svakere på. Det bor relativt få kunstnere i Tinn. Av organiserte kunstnere bosatt i kommunen finner vi først og fremst ...
  • Norsk kulturindeks 2012 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-09-20)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner basert på tall fra en rekke ulike registre. Resultatene for 2012 er nå klare. På toppen av Norsk kulturindeks i 2012 finner vi Røros. Røros framstår ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Buskerud 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2013-01-25)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Hordaland 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2013-02-20)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Narvik kommune 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-12-21)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Nesodden kommune 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-11-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sandnes kommune 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2013-02-05)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sogn og Fjordane 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-11-15)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Sør-Trøndelag 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-12-18)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Telemark 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-11-09)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater for Troms 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2013-01-07)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Karmøy kommune 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-10-29)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Lørenskog kommune 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-09-17)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra samisk område 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-08-17)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2012. Resultater fra Voss kommune 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2012-10-20)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...
  • Norsk kulturindeks 2013 

   Kleppe, Bård (Working paper, 2013-10-18)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturnivået i norske kommuner basert på tall fra en rekke ulike registre. Resultatene for 2013 er nå klare. For andre året på rad finner vi Røros kommune i Sør-Trøndelag på ...
  • Norsk kulturindeks 2013. Resultater for Alta kommune 

   Leikvoll, Gunn Kristin; Kleppe, Bård (Working paper, 2014-02-25)
   Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. ...