Show simple item record

dc.contributor.authorSoggiu, Anna-Sabina
dc.date.accessioned2024-02-19T07:55:51Z
dc.date.available2024-02-19T07:55:51Z
dc.date.issued2024
dc.identifier.isbn978-82-7206-832-4
dc.identifier.issn2535-5252
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3118356
dc.description.abstractI avhandlingen har jeg sammen med fagpersoner, ungdommer, foreldre og andre forskere utviklet vitenskapelig kunnskap i psykisk helsearbeid med ungdom. Ved bruk av samarbeidsbasert kunnskapsutvikling i dialogiske prosesser har jeg gjennom tre delstudier utforsket hvordan vi kan forstå samarbeid om Recovery-prosesser og kunnskapsutvikling med ungdom og foreldre. Dette har jeg gjort sammen med andre forskere og med medforskere som hadde erfaringer med psykisk helsearbeid. Vi har undersøkt og utviklet kunnskap om fagpersoners, ungdommers og foreldres egne erfaringer med samarbeid om Recovery-prosesser. Videre har vi utviklet kunnskap om samarbeidsbasert kunnskapsutvikling. Gjennom samarbeid i dialogiske prosesser fikk flere stemmer rom i kunnskapsutviklingen. Med utgangspunkt i et sosialkonstruksjonistisk vitenskapsteoretisk rammeverk valgte vi tilnærminger for prosjektet som muliggjorde kunnskaping i dialoger med utgangspunkt i deltakernes erfaringer. Forskningsprosjektet ble derfor gjennomført med samarbeidsbasert forskningsmetodologi med kvalitative metoder. Samarbeidsbasert forskning antas å være særlig hensiktsmessig i prosjekter som fokuserer både på å utvikle kunnskap og ny praksis samtidig. Forskningsprosjektet ble gjennomført i en mellomstor norsk kommune. For å undersøke samarbeid om Recovery-prosesser og metoder for samarbeidsbasert forskning ble et ambulant psykisk helseteam i kommunen valgt som samarbeidspartner. Teamet arbeidet med ungdom fra 13 til 23 år og deres pårørende og nettverk. Målgruppen for teamets arbeid var unge som strevde i hverdagen på grunn av psykiske og sosiale vansker. Teamet jobbet med å gi støtte til ungdom for å tilrettelegge for aktiviteter som skole eller arbeid. Kunnskap utviklet i de to første delstudiene omhandlet samarbeid om Recovery- prosesser. Begge studier vier fokus til relasjoner og at samarbeid rundt ungdommers mål er betydningsfullt i Recovery-prosesser. Videre at relasjonene må bygges på fleksibilitet og i nært samarbeid som utvikles i dialoger. Videre ble det utviklet kunnskap som dreide seg om forståelsen av profesjonalitet og nærhet og distanse i relasjonene i samarbeid om Recovery-prosesser. Det å bli likt av fagpersoner man samarbeidet med, ble løftet frem av både ungdom og foreldre som en viktig komponent i samarbeid om Recovery- prosesser. Ungdommene hadde vansker med å finne et ord for de gode samarbeidsrelasjonene, og lurte på om det kunne minne om en venn. Nærhet i relasjoner kan oppfattes som noe som står i motsetning til profesjonalitet som psykisk helsearbeider. Gjennom forskningsprosjektet har vi dermed utviklet kunnskap som forteller noe om viktigheten av nære møter, om å søke og finne gjenkjennelse og bygge ned stivbeint forståelse av profesjonalitet. I siste delstudie sto samarbeid om kunnskapsutvikling i fokus der ulike tilnærminger for å understøtte likeverdige relasjoner i samarbeidet utgjorde kunnskap som ble utviklet. Vi utviklet kunnskap som viser at det kan være utfordrende å få frem alle stemmer i dialoger, der deltakerne i dialoger søker mot konsensus heller enn å holde på egne standpunkter. Søken mot konsensus kan også forstås som noe som ble til gjennom flerstemthet. Samlet dreier kunnskap utviklet gjennom avhandlingen seg om relasjoner i samarbeid både om Recovery prosesser og om kunnskapsutvikling i psykisk helsearbeid med ungdom, der ulike erfaringer gis plass. Kunnskap utviklet i forskningsprosjektet kan indikere behov for å videreutvikle praksiser og kunnskapsutvikling innen psykisk helsearbeid med ungdom rundt følgende temaer: - Bruk av sosialt gruppearbeid i psykisk helsearbeid med ungdom - Praksiser som fremmer samarbeid i nære relasjoner i psykisk helsearbeid med ungdom - Fagpersoners bruk av egne erfaringer i psykisk helsearbeid med ungdom - Videreutvikling av metoder for samarbeidsbasert forskningen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesDoktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge;183
dc.relation.haspartArtikkel 1: Soggiu, A-S.L., Klevan, T.G., Davidson, L. & Karlsson, B. (2019). School’s out with fever: service provider perspectives of youth with mental health struggles. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 343-354. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02673843.2019.1646663en_US
dc.relation.haspartArtikkel 2: Soggiu, A-S.L., Klevan, T., Davidson, L. & Karlsson, B. (2020). A sort of friend: narratives from young people and parents about collaboration with a mental health outreach team. Social Work in Mental Health, 18(4), 383-397. https://doi.org/10.1080/15332985.2020.1761932en_US
dc.relation.haspartArtikkel 3: Soggiu, A-S., Karlsson, B., Klevan, T.G. & Ness, O. (2021). Inner and Outer Voices in Research: How Dialogical Approaches Can Enhance Knowledge Development in Mental Health Care. Australian & New Zealand Journal of Family Therapy, 42(2), 225-240. https://doi.org/10.1002/anzf.1450en_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no*
dc.subjectpsykisk helsearbeiden_US
dc.subjectsamarbeidsbasert kunnskapsutviklingen_US
dc.subjectRecovery-prosesseren_US
dc.subjecterfaringsbasert kunnskapen_US
dc.subjectåpne dialogeren_US
dc.subjectmental health careen_US
dc.subjectcollaborative knowledge developmenten_US
dc.subjectRecovery processesen_US
dc.subjectexperience-based knowledgeen_US
dc.subjectopen dialoguesen_US
dc.title"Venner er kanskje litt overdrevent?": Samarbeid om Recovery-prosesser og kunnskapsutvikling i psykisk helsearbeid med ungdomen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© The Author, except otherwise stateden_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internasjonal