Show simple item record

dc.contributor.authorKlevan, Trude
dc.contributor.authorKarlsson, Bengt
dc.date.accessioned2023-09-14T09:09:55Z
dc.date.available2023-09-14T09:09:55Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089386
dc.description.abstractBakgrunn: Overgangen fra rusbehandling til etablering av en selvstendig tilværelse er en sårbar fase, og faren for tilbakefall er stor. Ensomhet, mangel på meningsfylte aktiviteter, manglende tilhørighet, dårlig økonomi og mangel på egnet bolig er viktige årsaker til tilbakefall. Tilbudet som gis i kommunene er ofte mangelfullt og lite koordinert. Brobyggeren er et tilbakafallsforebyggende prosjekt som har til hensikt å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse hos prosjektdeltakerne. Organisering: Dette forskningsprosjektet er forankret i Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Senter for psykisk helse og rus (SFPR). Prosjektansvarlige er førsteamanuensis Trude Klevan og professor Bengt Karlsson. Mange deltakere i Brobyggeren med ulike erfaringer har deltatt i forskingsprosessen. Problemstilling og forskningsspørsmål: Målsetningen med studien var å utvikle forskningsbasert kunnskap om hvordan deltakerne opplever deltagelse i Brobyggeren og hva som erfares som å være til hjelp. Studiens hovedhensikt ble utforsket gjennom følgende forskningsspørsmål: 1. Hvordan bidrar deltagelse i Brobyggeren til å fremm livskvalitet og mestring? 2. Hvordan bidrar deltagelse til å fremme psykisk og fysisk helse? 3. Hvordan bidrar deltagelse i Brobyggeren til sosial inklusjon og deltakelse? 4. Hvordan påvirker deltagelse i Brobyggeren levekår i form av bolig, jobb og aktiviteter? Metode: Studien har et eksplorativt og samarbeidsbasert design ved bruk av kvalitativ metode. I tillegg ble det samlet inn kvantitative data i form av demografiske opplysninger og spørsmål knyttet til livskvalitet og sosial deltagelse. Studien har benyttet flerstegs fokusgruppeintervjuer som metode for datagenerering. Temaene for intervjuene ble basert i en intervjuguide utviklet i tråd med studiens forskningsspørsmål. Det ble gjennomført tre fokusgruppeintervjuer med 5-9 deltakere. Intervjuene ble gjennomført over en periode på fire måneder. Hensikten med å benytte flerstegs intervjuer, var å få anledning til å utdype og gå videre på det deltakerne snakket om i det påfølgende intervjuet. Metoden gir mulighet til å fange opp refleksjoner deltakerne har gjort seg i tiden mellom intervjuene. Funn: I det kvalitative analysearbeidet ble data analysert inn i fire hovedtemaer, basert i forskningsspørsmålene: 1) Opplevelse av livskvalitet og mestring, 2) Opplevelse av psykisk og fysisk helse, 3) Opplevelse av sosial inklusjon og deltakelse og 4) Opplevelse av levekår, arbeid/utdanning og aktiviteter. Hvert hovedtema er belyst med undertemaer. Konklusjoner og anbefalinger Studien viser at Brobyggeren er til stor til hjelp i overgangen til et selvstendig liv. Tilbudet fungerer som en øvelsesarena der deltakerne får viktige praktiske og relasjonelle erfaringer. Disse erfaringene tas med videre og utgjør en viktig ressurs når deltakerne skal bo og leve selvstendig, og fungere i ulike former for aktiviteter og fellesskap. Det anbefales at Brobyggeren som tilbud videreføres og at erfaringskunnskap fra nåværende og tidligere deltakere tas med inn i den videre utviklingen av tilbudet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetet i Sørøst-Norgeen_US
dc.relation.ispartofseriesForskningsrapport;2
dc.title«Med nye erfaringer i banken»: en forskningsbasert utforskning av hjelpsom hjelp i Brobyggerenen_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.source.pagenumber45en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record