• The Unity School Diversified -Ideological and Social Transformations 

      Garthus-Niegel, Kristian (Doctoral thesis, 2019-02-15)
      Siden midten av 1900-tallet har globale migrasjonsstrømmer tiltatt. I takt med dette har spørsmål om hvordan den norske enhetsskolen skal forholde seg til elever fra familier med innvandrerbakgrunn i økende grad preget ...