• Gjennom museene - møter mellom publikum og kunst 

      Grothen, Geir (Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge;97, Doctoral thesis, 2021-06-01)
      Kunst og kultur tilkjennes en viktig rolle i Norge, og offentlige myndigheter legger til rette for å gi hele befolkningen tilgang til gode kunst- og kulturopplevelser. En gjennomgående forestilling om kunst er at den kan ...