• Blindsoner og brobyggere. Verdsettelse av arbeid i kreativ næring 

      Haugsevje, Åsne Dahl (Doctoral dissertations at the University of South-Eastern Norway;133, Doctoral thesis, 2022-08-26)
      Avhandlingen Blindsoner og brobyggere: Verdsettelse av arbeid i kreativ næring handler om kreativ næring i norsk politikk og forvaltning på lokalt og regionalt nivå. Kreativ næring er en sekkebetegnelse som, særlig i ...