• Samtidige forståelser av barndom - barndommens konvensjoner og negasjoner 

      Røsvik, Kjersti (Doktoravhandlinger ved Universitetet i Sørøst-Norge;155, Doctoral thesis, 2023-03-09)
      Avhandlingen Samtidige forståelser av barndom – barndommens konvensjoner og negasjoner handler om barndomsidealer slik det kommer til utrykk som symbolske og kulturelle ‘ryddeprosjekter’. Avhandlingen undersøker hvordan ...