Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorOpdal, Lars
dc.contributor.authorStreitlien, Åse
dc.coverage.spatialFyresdal
dc.coverage.spatialKviteseid
dc.coverage.spatialTokke
dc.coverage.spatialSeljord
dc.coverage.spatialVinje
dc.coverage.spatialNissedal
dc.date.accessioned2013-05-10T10:09:06Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:31:05Z
dc.date.available2013-05-10T10:09:06Z
dc.date.available2017-04-20T06:31:05Z
dc.date.issued2008-05-20
dc.identifier.citationOpdal, L. & Streitlien, ?. Evaluering av PP-tjenesten i Vest-Telemark. Notodden, Telemarksforsking Notodden, 2008
dc.identifier.isbn82-7463-141-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439975
dc.description.abstractTelemarksforsking-Notodden (TFN) har etter oppdrag fra styret i Vest-Telemark PPT evaluert den pedagogisk-psykologiske tjenesten. Denne tjenenesten er organisert som et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Fyresdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Vinje, Tokke, og Telemark fylkeskommune (videregående opplæring). Rapporten som foreligger beskriver resultatene fra denne evalueringen. Evalueringen bygger på følgende grunnlag: Dokumenter som angår PPT, Intervju med barnehage-/skoleeiere, Intervju med ansatte i Vest-Telemark PPT, Spørreundersøkelse til foreldre/foresatte (brukere av tjenesten), Spørreundersøkelse til lærere i barnehage og skole som samarbeider med tjenesten (TPO-team og deltakere i FSB). Evalueringen viser at det er stor grad av tilfredshet med kvaliteten på tjenesten. Orienteringen mot mer systemrettet arbeid med faste kontaktpersoner blir i hovedsak vurdert som positiv av ulike informantgrupper. Det tilsier at kontaktpersonordningen fungerer bra og ikke er så personavhengig som en kanskje i utgangspunktet kunne forvente.. Det kommer ikke fram forskjeller mellom kommuner verken hos lærere i barnehage/skole eller hos foreldre/foresatte når det gjelder tilfredshet med tjenesten. Imidlertid ligger det fortsatt utfordringer i å få en samforståelse hos de ulike aktørene om hva systemrettet arbeide betyr for ansvar og rollefordeling. Foreldre/foresatte er kritiske til hvordan foreslåtte tiltak i skolen følges opp. De mener PPT burde utøve mer kontroll, også etter den sakkyndige vurderingen er gjort. De etterlyser mer veiledning fra PPT når tiltakene skal gjennomføres i barnehage og skole. Når det gjelder brukervennlighet (når det gjelder å ta kontakt) vurderes den som høy. Ansatte i PPT gir uttrykk for at de trives i stillingen, at arbeidsmiljøet er inspirerende og faglig støttende. Reisevirksomheten kan være slitsom, men god organisering kan lette noe på belastningen. Lederen for tjenesten får ros for å være en effektiv og tydelig leder. Resultatene er entydige når det gjelder organisasjonsmodell. Våre informanter ønsker å fortsette med en interkommunal organisering av PPT i Vest-Telemark. De mener organisasjonsmodellen gir et bredt fagmiljø og sikrer habilitet i vurderingene som gjøres.
dc.language.isonob
dc.publisherTelemarksforsking Notodden
dc.subjectPPT
dc.titleEvaluering av PP-tjenesten i Vest-Telemark
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking-Notodden. All rights reserved
dc.subject.nsi242


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel