Show simple item record

dc.contributor.authorMæland, Henry
dc.date.accessioned2007-12-11T14:55:44Z
dc.date.accessioned2017-04-20T06:27:35Z
dc.date.available2007-12-11T14:55:44Z
dc.date.available2017-04-20T06:27:35Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn82-7401-242-9
dc.identifier.issn1501-9918
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439923
dc.description.abstractMed bakgrunn i samtaler med 640 eigarar av fråflytta småbruk i Vest-Telemarkog med 205 interessentar for å kjøpe småbruk, er det gjort analyser av faktorar som påverkar utbod av småbruk og kva ressurs bruka representerer for busetting. Eigarane av bruk utan busetting er først og fremst å finne i bynære område,heile 92,2 % bur utanom kommunen. Knapt femteparten av eigarane er viljuge til å leige ut til busetting eller selje bruket, og om lag 10 % er i villreie kva dei skal gjere med bruket. Men majoriteten av eigarane, ca 70 %, seier nei til sal eller utleige for busetting. Viktigaste årsaka til dette er at dei nyttar eigedomen til eige fritidsbruk, at dei nyttar eigedommen i eiga næring, og at dei ikkje ynskjer å selje eigedomen ut av slekta. Mange av intervjuobjekta har spesifisert andre grunnar for kvifor dei ikkje ynskjer eller kan stille bruket til rådvelde for andre. Interessentane representerer ei mangslungen gruppe. Dei fleste småbrukssøkjaraneer barnerike, unge familiar. Dei har god kompetanse med utdanningsnivåklart over middels og med variert yrkesbakgrunn. Dei er økonomisk sterke medformue og inntekter klart over landsgjennomsnittet. Hovudgruppa av småbrukssøkjaranekjem frå byområde, særleg frå byane rundt Oslofjorden.
dc.language.isonno
dc.publisherTelemarksforsking
dc.relation.ispartofseriesRapport 222
dc.subjectBygdeutvikling
dc.subjectTelemark
dc.subjectLandbrukspolitikk
dc.subjectSmåbruk
dc.titleMange vil ha, men få vil selje! : småbruk som ressurs for busetting
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright Telemarksforsking
dc.subject.nsi910
dc.subject.nsi212


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record