Show simple item record

dc.contributor.authorHoff, Geir
dc.contributor.authorBretthauer, Michael
dc.contributor.authorHuppertz-Hauss, Gert
dc.contributor.authorSauar, Jostein
dc.contributor.authorPaulsen, Jørn
dc.contributor.authorDahler, Stein
dc.contributor.authorKjellevold, Øystein
dc.date.accessioned2008-02-26T09:06:06Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:35:22Z
dc.date.available2008-02-26T09:06:06Z
dc.date.available2017-04-19T13:35:22Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationEndoscopy 37(2005), No.3, p. 1123-1126
dc.identifier.issn1438-8812
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439242
dc.description.abstractBackground and Study Aims: A new colonoscope (XCF-Q160AW prototype, Olympus, Tokyo, Japan) has been developed, designed with an additional passive bending function to ease intubation through the left colonic flexure. In this study we investigated whether this function could be included in a standard colonoscope without jeopardizing general performance, particularly passage through the sigmoid colon. Patients and Methods: 280 outpatients referred for routine colonoscopy at Telemark Hospital were randomly allocated to colonoscopy with a standard colonoscope (Olympus 140 series) or the XCF-Q160AW prototype. Sedation was given on demand. End points were cecal intubation and the patients??grading of pain in a questionnaire. Results: Cecal intubation rates were 85 % and 87 % for standard and prototype endoscopes, respectively (P = 0.57). On-demand sedation was given to nine (7 %) and 15 (11 %) of the patients, respectively (P = 0.17). Of the patients, 256 (85 %) returned their questionnaire, with 87 (63 %) in the standard group and 109 (77 %) in the prototype group reporting that they had experienced ??o pain/slight pain??(P < 0.001). In a multiple logistic regression analysis, this difference in experienced pain remained statistically significant after adjustment for interendoscopist variation and the use of the endoscope-stiffening function. Two patients in the study, in whom there had previously been several unsuccessful attempts at negotiating the splenic flexure, were successfully examined with the prototype colonoscope. Conclusion: Examination with the Olympus XCF-Q160AW prototype with a passive bending function caused less pain than use of a standard Olympus 140 series colonoscope, without compromising other endoscope functions for colonic intubation.
dc.description.abstractKoloskopi (tarmkikkertundersøkelse) er standardmetoden for undersøkelse av tykktarmen. Undersøkelsen kan være vanskelig og plagsom, men det gjøres stadig små teknologiske framskritt for å bøte på dette. Alle koloskop på markedet består av en bøyelig slange hvor den fremste delen kan vippes aktivt i alle retninger ved hjelp av styrestag i håndtaket. Denne begrensede bøyefunksjonen kan av og til gjøre det vanskelig å komme forbi enkelte av svingene i tarmen (spesielt den såkalte milt-fleksuren). Olympus Ltd har nå utviklet et prototyp koloskop hvor det i tillegg er lagt inn et passivt bøyesegment i litt avstand fra det standard, aktive bøyesegmentet. Geir Hoff ved Sykehuset Telemark HF ble kontaktet av Olympus Tokyo, Japan med forespørsel om å uttale seg om prototypen. Han sa seg villig til det på betingelse av at det ble gjort på en vitenskapelig måte (randomisert undersøkelse) og at resultatene kunne publiseres. Undersøkelsen skulle gi svar på om prototypkoloskopet kunne gjøre det lettere å utføre koloskopi, spesielt forbi miltfleksuren, uten at funksjonaliteten for standardkoloskop ble forringet (f.eks. at det skulle bli vanskeligere å forsere andre og kanskje mer problematiske segmenter i tykktarmen). 141 pasienter ble tukket ut til undersøkelse med prototyp og 139 med standard koloskop. Resultatene viste at det var ingen forskjell på prototyp og standard koloskop mht å få gjennomført undersøkelse av hele tykktarmen, men pasientene hadde signifikant mindre plager ved bruk av prototyp koloskop. To pasienter belyste at prototypkoloskopet fungerte i henhold til målsettingen med å komme rundt spesielt vanskelige miltfleksurer: En pasient hadde vært til 3 koloskopiundersøkelser tidligere, hver gang uten at man greidde å komme forbi miltfleksuren. Ved siste forsøk hadde hun fått mye avslappende og smertestillende medisin og 4 koloskopører hadde holdt på uten å lyktes. I vår undersøkelse ble hun trukket ut til undersøkelse med standardkoloskop, og igjen ??øtte vi veggen??ved miltfleksuren. Kasus ble registrert som ??fullstendig undersøkelse?? Deretter ble det gjort nytt forsøk med prototypkoloskopet og fullstendig koloskopi ble gjennom. En annen pasient hadde vært til 4 mislykkede koloskopiforsøk tidligere. Han ble trukket ut til undersøkelse med prototyp koloskop og fikk denne gangen utført fullstendig koloskopi uten problem. Konklusjonen på undersøkelsen ble at prototypkoloskopet med en passivt bøyeledd ga mindre smerte for pasienten enn standard koloskop uten at annen funksjonalitet ved standardkoloskopet ble forringet. En passivt bøyeledd bør derfor inngå som standard i nye koloskopmodeller. Forfatterne vet ikke om Olympus eller andre produsenter av koloskop har planer om å ta konsekvensene av disse funnene i sin videre produksjon.
dc.language.isoeng
dc.publisherThieme
dc.subjectKoloskopi
dc.subjectKoloskoper
dc.titleEvaluation of a novel colonoscope designed for easier passage of flexures : a randomised study
dc.typeJournal article
dc.typePeer reviewed
dc.subject.nsi773
dc.identifier.doihttp://10.1055/s-2005-870444


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record