Show simple item record

dc.contributor.authorOellingrath, Inger Margaret
dc.contributor.authorSvendsen, Martin Veel
dc.contributor.authorReinboth, Michael
dc.date.accessioned2009-02-05T08:54:45Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:28:21Z
dc.date.available2009-02-05T08:54:45Z
dc.date.available2017-04-19T13:28:21Z
dc.date.issued2009-02-05T08:54:45Z
dc.identifier.isbn978-82-7206-291-9
dc.identifier.issn1503-3767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439216
dc.description.abstractBarns kosthold og deres fysiske aktivitetsvaner er viktig for helse både i barneårene og i voksen alder. Hovedmålet med dette prosjektet er å øke kunnskapen om fysisk aktivitet og kostholdsvaner hos barn med ulik sosial bakgrunn i grunnskolen i Telemark. Prosjektet består av to tverrsnittstudier; våren 2007 på 4. klassetrinn og oppfølging våren 2010 på 7. klassetrinn. Denne rapporten viser hovedresultatene fra undersøkelsens første del. Resultatene viser at tiltak som kan bedre kostholdet og det fysiske aktivitetsnivået er nødvendig. I tillegg er det behov for tilpassede tiltak rettet mot spesielle grupper av barn og deres mødre. Fokus på helsefordelene ved et variert kosthold med mye frukt og grønnsaker, regelmessige måltidsvaner og daglig fysiske aktivitet blir særlig viktig for grupper der mors utdanning er lav og der mor er arbeidsledig eller trygdet. Det bør fokuseres på at sunt kosthold og regelmessig fysisk aktivitet er like viktig for begge kjønn. Familier med overvektige barn trenger oppfølging i form av tiltak for å øke det fysiske aktivitetsnivået. Skolen kan være en arena der det er mulig å påvirke barn og unges kosthold og aktivitetsnivå uavhengig av kjønn, foreldres utdanningsnivå eller sosial status. Resultatene tyder på at tiltak innen fysisk aktivitet på skolene gir resultater. En utfordring framover blir å identifisere og etablere gode permanente ordninger i regi av skolene som fremmer både fysisk aktivitet og et sunt kosthold.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT skrift
dc.subjectKosthold
dc.subjectMatvaner
dc.subjectVekt
dc.subjectOvervekt
dc.subjectBarn
dc.subjectTverrsnittstudier
dc.subjectTelemark
dc.titleKostholds- og måltidsmønster, fysisk aktivitet og vektutvikling hos barn i grunnskolen i Telemark, del 1, 4. klassetrinn
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.subject.nsi801
dc.subject.nsi811


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record