Show simple item record

dc.contributor.authorHeggenes, Jan
dc.coverage.spatialMåna
dc.coverage.spatialTinn
dc.date.accessioned2012-05-16T12:07:44Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:28:14Z
dc.date.available2012-05-16T12:07:44Z
dc.date.available2017-04-19T13:28:14Z
dc.date.issued2012-05-16T12:07:44Z
dc.identifier.citationHeggenes, J. Konsekvenser av utslipp av kjølevann i dam Dale, Måna elv, Tinn i Telemark. HiT-skrift 3/2012. Høgskolen i Telemark, 2012
dc.identifier.isbn978-82-7206-341-1
dc.identifier.isbn978-82-7206-342-8
dc.identifier.issn1503-3767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439203
dc.description.abstractPlan for fjellhaller for datalagring ved Dale og Mæl, Måna elv, Tinn i Telemark, innebærer at det må hentes og slippes ut ca 7 m3 s-1 kjølevann i dam Dale. Dette vannet vil ha ca. 6 °C høyere temperatur når det slippes tilbake. Foreliggende notat er en konsekvensvurdering. Konsekvenser for ørret i Måna vil i første rekke berøre vekst og eggutvikling, og være helt avhengig av hvordan utslippsvannet kan styres. Dersom utslippsvannet alternativt kan styres til minstevannføring Måna eller inntakstunnel Mel kraftverk, vil kjølevann kunne brukes som en positiv økologisk ressurs til å øke veksten til ørret i Måna. Om utslippsvannet i sin helhet går i inntakstunnel Mel kraftverk, vil det fortynnes og ha liten effekt pga. stor driftsvannmengde. Dersom utslippsvannet i sin helhet går i Måna fra dam Dale, vil det ha store negative konsekvenser i forhold til naturtilstanden pga. svært høye vintervanntemperaturer og høye sommertemperaturer. Høyere vanntemperaturer i vil gi ørekyte bedre forhold.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT skrift
dc.subjectkjølevann
dc.subjectvanntemperatur
dc.subjectørret
dc.subjectvekst
dc.titleKonsekvenser av utslipp av kjølevann i dam Dale, Måna elv, Tinn i Telemark
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© The Authors/Telemark University College
dc.subject.nsi921
dc.subject.nsi488


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record