Show simple item record

dc.contributor.authorVassli, Idar
dc.date.accessioned2006-07-13T11:01:00Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:28:07Z
dc.date.available2006-07-13T11:01:00Z
dc.date.available2017-04-19T13:28:07Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.issn1503-3767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439191
dc.description.abstractI forskningen om profetiens vesen og funksjon i NT har flere forfattere pekt på kontrasten mellom det bildet vi får av de gammeltestamentlige og de nytestamentlige profeters autoritet og funksjon.4 I NT ser det ut til å være apostlene som i størst grad viderefører de gammeltestamentlige profetenes autoritet og funksjoner, mens de nytestamentlige profetene ellers ser ut til å representere en type profeti med mindre autoritet og betydning. Amerikaneren Wayne A. Grudem har arbeidet videre med denne problemstillingen og gjort den til en nøkkel for en sakssvarende forståelse av den nytestamentlige profeti.. Hans doktoravhandling ved University of Cambridge i England er en analyse av Paulus profetiforståelse ut fra 1 Korinterbrev5. I tillegg til denne boken har Grudem skrevet mange fagartikler og populærvitenskapelige arbeider der temaet behandles fra ulike innfallsvinkler.6 Med utgangspunkt i problemstillingen ovenfor vil Grudem komme fram til en riktigere helhetsforståelse av den nytestamentlige profeti. Han finner en konsekvent gjennomført todeling m.h.t autoritet og funksjon mellom apostler og vanlige NT-profeter både hos Paulus og i resten av NT. Denne artikkelen vil i første del gi en analytisk presentasjon av Grudems syn på forholdet mellom profeter og apostler i de nytestamenlige menigheter, mens andre del vil drøfte hans syn ut fra det bibelske materialet og i forhold til annen forskning på området. Ut fra tyngdepunktet i Grudems eksegetiske arbeid vil det være naturlig å legge mest vekt på profetiforståelsen hos Paulus, men vi vil også trekke inn andre tekster som spiller en viktig rolle i Grudems helhetssyn og argumentasjon. Dette gjelder først og fremst tekster fra Apostelgjerningene. Helhetsforståelsen som ligger bak Grudems eksegetiske arbeid og innvirker på dette, må vi også komme inn på. Dette gjelder særlig åpenbaringsforståelse og bibelsyn.
dc.format.extent122622 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT skrift
dc.subjectDet nye testamente
dc.subjectProfetier
dc.titleWayne A. Grudems profetiforståelse : en presentasjon og drøfting av Wayne A. Grudems syn på forholdet mellom apostler og profeter i Det nye testamente
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© The Authors/Telemark University College
dc.subject.nsi151


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record