Show simple item record

dc.contributor.authorSørgaard, Nils E.
dc.date.accessioned2011-06-09T09:59:49Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:27:52Z
dc.date.available2011-06-09T09:59:49Z
dc.date.available2017-04-19T13:27:52Z
dc.date.issued2011-06-09T09:59:49Z
dc.identifier.isbn978-82-7206-325-1
dc.identifier.issn1503-3767
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439164
dc.description.abstractBakgrunnen for dette skriftet er et savn i forbindelse med undervisning i makroøkonomi og internasjonal økonomi: savnet av en innføringstekst på norsk som ved hjelp av relativt enkle modeller fanger opp det vesentlige ved pengepolitikken og valutamarkedet slik dette saksfeltet nå er institusjonalisert i Norge. Skriftet har således blitt til som et resultat av et pedagogisk utviklingsarbeid, der tidligere versjoner av stoffet er brukt i samfunnsøkonomiske kurs ved Høgskolen i Telemark. Den aktuelle versjonen trekker på erfaringer fra de foregående og er laget med tanke på å kunne brukes som pensumlitteratur i samfunnsøkonomi (makroøkonomi og internasjonal økonomi) på bachelornivå. Den foreliggende versjonen har også blitt til noe mer. Ved bruk av noter og vedlegg er deler av stoffet utdypet og forsøkt satt i en større sammenheng. Dette er gjort dels for å begrunne metoder og opplegg nærmere enn det som ellers er gjort i hovedteksten, og dels for å skissere noen problemstilinger egnet for videre analyse og forskning. Dette stoffet kan overspringes i pedagogisk sammenheng, men har sin verdi for lesere som vil gå videre med problemstillingene eller som vil sammenligne framstillingen her med andre framstillinger av de samme tema. Skriftet står på egne ben, men for å kunne ha fullt utbytte av det er det en stor fordel å ha vært gjennom noe grunnleggende samfunnsøkonomi, både mikro- og makroøkonomi. Det siste er for eksempel dekket ved Vidar Ringstads lærebok Makroøkonomi og norsk stabiliseringspolitikk, kap 1-11.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT skrift
dc.subjectudekket renteparitet
dc.subjectkjøpekraftsparitet
dc.subjectvalutakursutvikling
dc.subjectmultiplikatormodell
dc.subjectstabiliseringspolitikk
dc.titlePariteter og stabiliseringspolitikk
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© The Authors/Telemark University College
dc.subject.nsi210


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record