Show simple item record

dc.contributor.authorHeggenes, Jan
dc.coverage.spatialTinnelva
dc.coverage.spatialNotodden
dc.date.accessioned2015-03-06T11:48:49Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:24:41Z
dc.date.available2015-03-06T11:48:49Z
dc.date.available2017-04-19T13:24:41Z
dc.date.issued2015-03-06
dc.identifier.citationHeggenes, J. Undersøkelser av ungfisk til ørret og laks i Tinnelva ved Tinfos, Telemark, høst 2014. Porsgrunn, Høgskolen i Telemark, 2015
dc.identifier.isbn978-82-7206-391-6
dc.identifier.issn1894-1044
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439155
dc.description.abstractElvestrekningen i Tinnelva på 1600 m fra Tinfos (naturlig oppvandringshinder) og ned til innløp Heddalsvann har siden 2001 blitt undersøkt for å få et kvantitativt mål på rekruttering av ungfisk, særlig ørret. Ørekyte, stingsild og laks forekommer, men i betydelig mindre antall. Undersøkelsen i 2014 ble gjennomført ved gjentatt elektrofiske på 7 utvalgte stasjoner, de samme som i perioden 2001-2010 og 2012-2013, og på vannføringer mellom ca. 70 og 75 m3s-1. Stasjonene representerer ulike habitattyper på elvestrekningen. Resultatene for 2014 viser betydelig lavere tettheter enn i tidligere år, i gjennomsnitt 13 ørret per 100 m2. Dette er den laveste tettheten av ørret som er funnet i de årene undersøkelsene har pågått. Tettheter av ørret var noe lave også i perioden 2001-2003 og 2008-2013 med tettheter på 22-39 ørret per 100 m², mot høyere tettheter på 50-100 ørret i perioden 2004-2007. Det er som i tidligere år, betydelige forskjeller i tettheter mellom stasjoner. Stasjonene på øvre del nær gyteområdene (st. 1 – st. 5) viser høyere tettheter særlig av sommergammel ørret. Men både på st.1 og 4 var det i 2014 uventet lave tettheter. Tetthetene er lavere i nedre del av elva (st. 6 og 7). Tettheten av ørekyte var også lav i 2014, lavere eller omtrent de samme som i 2001, 2008- 2009 og 2012-2013, dvs. 1-5 ørekyte per 100 m2. Betydelig høyere tettheter (21-39 ørekyte per 100 m2) ble funnet i øvrige år. Undersøkelsen i 2014 viste også en betydelig nedgang i tetthet av laks til 1 laks per 100 m2, etter en positiv økning for naturlig rekruttering av laks til over 3 laks per 100 m2 i 2013. Dette var høyere enn observert i noe tidligere år, og skyldtes sannsynligvis uvanlig stor oppgang av gytelaks i 2011 og 2012. Oppgangen var mindre i 2013. Likevel er 1 laks per 100m2 høyere rekruttering enn i årene 2001-2010.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/
dc.subjectørret
dc.subjectlaks
dc.subjectbestand
dc.subjectpopulasjon
dc.titleUndersøkelser av ungfisk til ørret og laks i Tinnelva ved Tinfos, Telemark, høst 2014
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Authors. All rights reserved
dc.subject.nsi488
dc.subject.nsi921


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/