Show simple item record

dc.contributor.authorHovland, Nils Per
dc.contributor.authorMomrak, Anette Myhre
dc.coverage.spatialBuskerud
dc.coverage.spatialTelemark
dc.coverage.spatialVestfold
dc.date.accessioned2013-06-21T14:14:14Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:24:37Z
dc.date.available2013-06-21T14:14:14Z
dc.date.available2017-04-19T13:24:37Z
dc.date.issued2013-06-21T14:14:14Z
dc.identifier.citationHovland, N.P. & Momrak, A.M. Utviklingsforløpene til innovative, nyetablerte foretak - undersøkelse blant 16 virksomheter Porsgrunn, Høgskolen i Telemark, 2013
dc.identifier.isbn978-82-7206-373-2
dc.identifier.issn1894-1044
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439148
dc.description.abstractI denne rapporten blir det referert og analysert hvordan et utvalg på 16 virksomheter fra de tre fylkene Buskerud, Telemark og Vestfold har utviklet seg gjennom en periode på ca 10 år. Undersøkelsen bygger på en tidligere undersøkelse av de samme som ble foretatt i 2006. Den gang ble virksomhetene betegnet som «innovative, nyetablerte foretak». Undersøkelsen har et kvalitativt forskningsdesign. Det er foretatt intervjuer med de 16 entreprenørene/nøkkelpersonene i 2011/12. Den informasjon som framkom i disse er supplert med tilgjengelig sekundærinformasjon om virksomhetene og de respektive bransjene. Litteratur som omhandler virksomheters utviklingsforløp blir trukket fram og benyttet i analysene. De 16 virksomheter har 16 ulike utviklingsforløp. Men det er også likhetstrekk mellom flere av dem. En grov klassifisering gir følgende resultat når det gjelder utviklingsforløpet fra 2006 og fram til 2011/12: 4 virksomheter har vist god og relativt stabil utvikling 3 virksomheter har «humpet og gått» 4 virksomheter har meget anstrengt økonomi 5 virksomheter er avviklet De 4 som har god og relativt stabil utvikling retter seg alle i hovedsak mot det nasjonale markedet. To av dem har rettet seg mot et forbrukermarked i vekst. De to andre er typiske nisjeforetak med et innovativt produkt. I alle de 4 virksomhetene hadde entreprenørene kommersiell erfaring fra før. De 5 som er avviklet hadde alle internasjonalt fokus fra starten av. Et fellestrekk er mangel på kommersiell erfaring fra tidligere. 2 av dem har lagt ned et betydelig arbeid over flere år og brukt millionbeløp i håp om å nå ut på det internasjonale markedet med innovative produkter. De 3 andre er unge personer som prøvde seg med ideer til innovative nisjeprodukter. De gav seg forholdsvis tidlig da de fant ut at dette kunne bli for vanskelig og ressurskrevende. To av dem er imidlertid i full gang med nye prosjekter, og mener erfaringene fra det første er meget nyttig å ta med seg.Det er brukt et betydelig beløp av offentlige midler for å hjelpe de 16 i gang. I de 11 virksomhetene som fortsatt eksisterer var det ved utgangen av 2011 sysselsatt 124 personer. I tillegg har utviklingsarbeidet gitt god læringseffekt for mange. Undersøkelsen tar ikke opp spørsmålet om midlene er fornuftig brukt, men trekker fram en del synspunkter på hvordan virkemiddelapparatet fungerer. Noen trekk ved virksomheter som har hatt god salgsvekst, men ikke nødvendigvis god økonomi: - de kom relativt tidlig ut på markedet med produktet sitt og oppnådde salg - de driver videreutvikling av basisproduktet og utvikler jevnlig nye produkter - de opererer på markeder som i alle fall til nå har vært i vekst - de har hatt vekstambisjoner
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/
dc.subjectnæringsutvikling
dc.subjectentreprenørskap
dc.subjectnyetableringer
dc.titleUtviklingsforløpene til innovative, nyetablerte foretak - undersøkelse blant 16 virksomheter
dc.typeResearch report
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Copyright The Author. All rights reserved


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/no/