Show simple item record

dc.contributor.authorAase, Elisabeth
dc.date.accessioned2006-07-13T12:19:08Z
dc.date.accessioned2017-04-19T13:23:22Z
dc.date.available2006-07-13T12:19:08Z
dc.date.available2017-04-19T13:23:22Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1503-3759
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2439120
dc.description.abstractStudien hadde til hensikt å belyse sider ved ledelse i dette undervisningssykehjemmet, som ansattes syn på lederkompetansen der og hvilke mål, lederoppgaver og lederrolle ledergruppen profilerte som undervisningssykehjem. Det positive bildet som ansatte trakk opp av lederkompetansen ved dette sykehjemmet ble bevart også når funn ble drøftet mot teori, med noen forbedringsområder. Spørsmålene i kartleggingen var ikke dekkende for å kunne vurdere alle sider ved lederkompetanse, og det var grunn til å tro at svarene var representative for tiden før sykehjemmet ble undervisningssykehjem. På et senere tidspunkt trakk ledergruppen opp et mer uklart bilde av undervisningssykehjemmet, dette gjenspeilte seg i visjon, mål og behovet for en ny lederrolle. Når sykehjemmet skal utvikle seg videre som undervisningssykehjem blir det viktig å bevare den positive innstillingen til undervisningssykehjemmet både hos ledere og medarbeidere, og tydeliggjøre og forankre fokuset som undervisningssykehjem på alle nivå i organisasjonen. Også formelle lederkvalifikasjoner må antas å ha betydning for endringsarbeid og nå mål. For å fremstå som unike og attraktive sykehjem for pasienter og ansatte ser det ut til at kjernebegrepene undervisning, fagutvikling og forskning ikke er tilstrekkelige. Det kommer frem et behov for tydelig ledelse og organisering av undervisningssykehjem, gjerne tuftet på sentrale føringer. Teorien om funky organisasjoner og ledelse kan være anvendelig for total innovasjon i sykehjemmet. Lederne kan og bør naturlig fylle rollen som pådrivere for undervisningssykehjemmet.
dc.format.extent126758 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskolen i Telemark
dc.relation.ispartofseriesHiT notat
dc.subjectLedelse
dc.subjectAdministrasjon
dc.subjectSykehjem
dc.subjectKompetanse
dc.subjectKvalitet
dc.subjectEldreomsorg
dc.subjectUndervisningssykehjem
dc.titleLedelse i undervisningssykehjem
dc.typeWorking paper
dc.description.versionPublished version
dc.rights.holder© Forfatteren/Høgskolen i Telemark
dc.subject.nsi806


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record