• En kartlegging av det regionale innovasjonssystemet innen IKT/elektronikk Horten - Kongsberg 

      Velvin, Jan; Qvenild, Rolf; Branstad, Ole; Uhlin, Åke (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2003-01)
      Denne rapporten er resultatet av et forprosjekt gjennomført for SND Vestfold og SND Buskerud av Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. Den er utført som en del av samarbeidet mellom SND, Forskningsrådet (NFR) og ...