• Sammenhenger mellom organisasjon og informasjonssystemer i produksjonsbedrifter 

      Braadland, Trond Reidar; Stafseth, Ådne (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2005-06)
      Rapporten ser på studier av sammenhengen mellom informasjonssystemer og organisasjon i produksjonsbedrifter. Grunnlaget er mellomstore lokale bedrifter, der sentrale personer ble intervjuet. Studien viser hvordan disse ...