• Atferds- eller samspillsvansker : sett i et økologisk systemperspektiv 

      Endrerud, Terje (Rapporter fra Høgskolen i Buskerud, Research report; Peer reviewed, 2003-04)
      Hva er atferdsvansker, og hvem har i så fall slike vansker? Vanskelig å si for dette vil i høy grad påvirkes av de som sitter med definisjonsmakt, på kulturelle, subkulturelle eller miljø- og situasjonsbestemte faktorer. ...